Planningify

Lịch trình miễn phí để tính thời gian làm việc, làm thêm giờ và lương. Planningify trước đây được gọi là iziTime.


https://www.planningify.com/vi/

Fast Typing Game

Một trò chơi để kiểm tra và cải thiện tốc độ viết (đánh máy) và độ chính xác của bạn, đồng thời rất vui!


https://www.fasttypinggame.com/vi/

BlauTime

Chụp những bức ảnh đẹp với bầu trời xanh thẳm và những ràng buộc đáng kinh ngạc !


https://www.blautime.com/vi/

Quan Game

Trò chơi Quan họ được lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian và truyền thống của Việt Nam Ô ăn quan (còn gọi là Ô ăn quan hay Trò chơi bắt chữ).


https://www.quangame.net/vi/

Tools for Upland

Công cụ trợ giúp cho trò chơi giao dịch tài sản ảo vùng cao (dựa trên Blockchain và NFT).


https://www.toolsforupland.com